Tav (veya Taw, Taf) (ת), İbrani alfabesinin 22. ve son harfi olup karşılıkları Arap alfabesinde Te, Yunan alfabesinde Taf (Τ), Latin alfabesinde T ve Kiril alfabesinde Te (Т)'dir. Ebced hesabındaki değeri 400'dür.

İngilizcedeki "th" (/θ/,/ð/) sesi gibi sesler İbranicede bulunmadığından bu sesi yaratmak için Tav'ın yanınan bir ayraç konur ('ת).