Te (ت), Arap alfabesinin üçüncü harfi. İbranice muadili Tav harfidir. Ebced hesabındaki değeri 400'dür. Şemsî harflerdendir.

Arap Alfabesi
Arap alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
Arapça (ء Hemze)


Yazılış Değiştir

Te harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـت ـتـ تـ ت t t

Mahreç - Fonetik Değiştir

Te sesi diş sessizlerindendir. Dil, üst dişlerin yarısının biraz yukarısına yavaşça dokundurularak çıkarılır. İnce bir sestir ve neredeyse Türkçedeki "t" sesi gibi ses verir.