Zayin (ז) (veya Zain, Zayn) İbranicenin de içinde bulunduğu birçok Semitik alfabenin yedinci harfidir. Yunan alfabesinde Zeta'ya, Latin alfabesinde Z'ye ve Kiril alfabesinde З harfine denk gelir. Arap alfabesindeki karşılığı Ze harfidir.

Zayin'in kelime anlamı İbranice'de kılıç olmasına rağmen modern zamanın argo deyişlerinde penis olarak kullanılır.

Bu harfin yanına bir ayraç işareti konarak (ז׳) İbranice'de olmayan ve diğer dillerden girmiş j sesi yaratılır.

Yazılış değiştir

Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ז z z