Gazete hırsızlığı

Gazete hırsızlığı; okunmayı engelleme niyetiyle, bir gazetenin veya başka bir yayının basım sürecinde büyük miktarda çalınması ya da yok edilmesini içeren sansür biçimidir. Bu uygulamalar bireyler, organize gruplar veya hükûmet birimleri tarafından yürütülebilir.

Genel bakış değiştir

Gazete hırsızlığı için motivasyon genellikle, bir birey veya grup tarafından, uygun olmayan, saldırgan ya da rahatsız edici olarak görülen bir hikâye, gazete haberi veya reklam sirkülasyonunun önlenmesidir. Bazı durumlarda, eylem genellenmiş düşmanlık eğilimli bir yayının editoryal tutumu tarafından motive edilir. Gazete hırsızlıklarına çeşitli aktörler katılır; siyasetçiler veya polis ya da başka hükûmet görevlileri gibi yayınların kopyalarının yok edilmesini emredebilecek kamu görevlilerinin dahil olmasının yanı sıra siyasi gruplar ve öğrenci birliktelikleri de dahil olabilirler.

Kaynakça değiştir

Dış bağlantılar değiştir