Gavsi Baykara

Gavsi Baykara

Gavsi Baykara (24 Mart 1902 – 15 Kasım 1967), Türk neyzen, güfteci, besteci.

Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Abdülbâki Baykara'nın büyük oğludur.[1] Davutpaşa Sultanisi ve Dar-ül Hilâfe Medresesinde okuduysa da mezun olamadı. 1919'da Mevlevî dedesi oldu.[2] Rauf Yekta Bey ve Ahmet Irsoy'dan ney öğrendi.[3] 1941 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'na girdi. Altmışa yakın eser bıraktı. Eyüp mûsıkî Derneği'nin kuruculuğu ve ilk öğretmenliğini üstlendi[4]. Aka Gündüz Kutbay gibi sanatçıların yetişmesinde etkili olmuştur.

Son yıllarını felçli olarak geçiren Baykara, 1967 yılında vefat etmiştir.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Türkmen, U - Güler, K. Kütahya Sanatçıları, KUTSO, 2013, s, 109
  2. ^ a b Türkmen, U - Güler, K. a.g.e., KUTSO, 2013, s, 109
  3. ^ [1]
  4. ^ [2]

Dış bağlantılarDüzenle