Gavsî Ahmed Dede

Gavsî Ahmed Dede (ö. 1697, İstanbul), Türk Mevlevi şeyhi ve mutasavvıf. Galata Mevlevihanesi şeyhliği yapmıştı.

HayatıDüzenle

Mevlevilik ile ilk etkileşimi Bursa'da, Zihni Salih Dede ile oldu.[1] Zihni Salih Dede'nin vefatı sonrasında İstanbul'a geldi ve Galata Mevlevihanesi şeyhi Arzî Mehmed Dede'nin mesnevihanlığını yaptı.[1] 1668 yılında, Derviş Çelebi'nin yerine getirildiği Galata Mevlevihanesi şeyhliği görevini 1697'deki vefatına kadar, yaklaşık 29 yıl yürüttü.[1] Kabri, mevlevihanenin avlusunda bulunmaktadır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b c d Dayıoğlu, Server (Nisan 2003). Galata Mevlevihanesi. Ankara: Yeni Avrasya Yayınları. s. 76. ISBN 975-6669-30-6.