Garseddin Halil Bey

Garseddin Halil Bey 1353-1386 yılları arasında hüküm sürmüş Dulkadiroğulları beyi.

Memlük Devleti'ne itaat etmek şartıyla Elbistan valiliğine atandı. Bir zaman sonra hududunu Maraş, Malatya, Behisni, Harput ve Amik taraflarına kadar genişletti. Memlükler tarafından verilen emirle suikast sonucu öldü.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Refet Yinanç, "Dulkadıroğulları", TDV Diyanet İslam Ansiklopedisi, Ankara 1994, c. IX, s. 553-557.
Resmî unvanlar
Önce gelen:
Zeyneddin Karaca Bey
Dulkadiroğulları Beyi
1353-1386
Sonra gelen:
Şaban Süli Bey