Garp ocakları

(Garp Ocakları sayfasından yönlendirildi)

Garp Ocakları, Osmanlı hakimiyeti altında olan Cezayir, Trablusgarp ve Tunus eyaletleri için kullanılan isim. Osmanlı Devleti ortadan kalktıktan sonra Cezayir hariç Tunus 1965'e ve Trablusgarp 1969'a kadar iki bağımsız krallık olarak Türk kökenli hanedanlar tarafından yönetildi ve Garp Ocakları terimi artık kullanılmıyordu. Cezayir ise erken bir tarihte Fransız işgaline uğradı ve ona doğrudan bağlanarak içindeki Osmanlı eyalet sistemi iptal edildi. Ayrıca Fransa'nın 1798'de Mısır'ı işgal ederken Garp ocaklarının Fransızlara karşı uyanık olmasını, Fransız gemilerine saldırmasını osmanlı donanması savaş için Akdenize açıldığında bu ocakların Osmanlı donanmasına katılmasını emretmiştir. Hatta 1791 Ziştovi ve 1792 Yaş Antlaşmaları ile Rusya ve Avusturya ticaret gemilerine Garp Ocakları tarafından herhangi bir saldırıya uğrarsa Osmanlı tarafından korunacak ayrıca zararı da Osmanlı tarafından karşılanacaktı.

Garp Ocaklarına mensup bir yeniçerinin Nicolas Bomnart tarafından yapılan tasviri