Komedi

Mizahi olması amaçlanan dramatik eser türü
(Güldürü sayfasından yönlendirildi)

Komedi veya güldürünün klasik (komedi tiyatrosu) ve popüler (güldürme amaçlı espri) olmak üzere iki kullanımı vardır.

Hadrianus'un Villası mozaiğinde temsil edilen Antik Yunan tiyatrosunun Trajik Komik Maskeleri

Tiyatroda komedi, trajedi'de başrol oyuncusunun yüksek statüsünü kaybetmesi üzerinedir. Komedide ise genç ve yaşlı bir otorite arasındaki yüzleşme söz konusudur. Olayların, insanların, durumların gülünç yanlarını ortaya koyarak, insanları güldürürken düşündürmeyi hedefler.

Popüler anlamda komedi dikkatli tanımlama gerektirir. Espri; insanlar bir espriyi yeteri kadar komik bulduğu kadar, gülecek sebep bulundurmayan bir durum olarak da, kırıcı veya kırıcı olmayacak şekilde de bulabilirler. Buna göre komedi kişinin zevkine göre değişir.

Komedide bir sunumun iyi ya da kötü olduğunun sınanması, bunu dinleyen ya da izleyenlerin tecrübeleriyle gerçekleşir.