Antik Yunan tiyatrosu

Yunan tiyatrosu veya Yunan draması MÖ 550 ile MÖ 220 arasında antik Yunanistan'da gelişen bir tiyatro geleneğidir. Bu çağ esnasında Yunanistan'ın siyasal ve askeri gücü olan Atina, antik Yunan tiyatrosunun da merkeziydi. Trajedi (MÖ altıncı yüzyılın sonları) komedi (yaklaşık MÖ 486) ve satirik oyunlar dünyada ortaya çıkan bazı tiyatro formlarıydı. Yunan tiyatrosu ve oyunları Batı draması ve kültürüne daimi bir etki bıraktı.

The Dionysus Tiyatrosu MÖ ^. yüzyılda Acropolis içine inşa edildi

Antik Yunan tragedyasının tanımını ilk kez MÖ320 yıllarında Poetika adlı eseriyle Aristoteles yapmıştır. Ona göre, "tragedya ahlaki yönden ağırbaşlı, başı ve sonu olan belli bir uzunluğu bulunan bir hareketin taklidi idi. "Aristoteles'e göre tragedyanın görevi seyirciye acıma ve korku duyguları aşılayarak "ruhu tutkulardan" arıtmaktır.

Batı tiyatrosunun kökenleri antik Yunanistan'da bulunmaktadır. Antik Yunan tiyatrosu şarap tanrısı Dionysus'u onurlandırmak için yapılan devlet festivallerinden doğdu.