Galaksi grubu

kütleçekim etkisiyle birbirlerine bağlı birçok gökadadan oluşan bir topluluk
(Gökada grubu sayfasından yönlendirildi)

Galaksi grubu (veya gök ada grubu ya da gök ada öbeği), kütle çekimi etkisiyle birbirlerine bağlı birçok galaksiden oluşan bir topluluktur. İçerdiği galaksi sayısı birkaç galaksiyle 100 galaksi arasında olur. Galaksi grubu bu sayıyı aştığı zaman galaksi kümesi ya da süper küme adını alır. Bununla birlikte gruplar ve kümeler arasındaki sınırlar pek belirgin olmadığından galaksi grupları ve kümeleri kimi kaynaklarda tek başlık altında ele alınır. Galaksi grupları genellikle bir galaksi kümesinin ya da bir süper kümenin parçaları olarak bulunurlar.

Seyfert Altılısı. 6 üyeli olduğu sanılan bir “yoğun gökada grubu”

Galaksimız Samanyolu'nun katıldığı gökada grubuna Yerel Grup adı verilir. Bu grup 35'in üzerinde galaksiden oluşur. Yerel Grup’un kütle çekim merkezi, Samanyolu ile Andromeda Galaksisi arasındadır. Yerel Grup’un galaksileri yaklaşık olarak 10 milyon ışık yılı çapını kapsar ve ikili bir halter şekline benzer. Yerel Grup’un bağlı bulunduğu süper küme Başak süper kümesi Başak (Virgo) Süper Kümesi’dir.