Ferdinandea

Ferdinandea, Akdeniz'de Sicilya Adası'nın 30 kilometre güneyinde yeni keşfedilen Empedocles su altı volkanının parçalarından biri olan ve bugün sular altında bulunan bir adadır. Tam olarak Sicilya ile Tunus arasında bulunur. Empedocles Volkanı'nda yaşanan hareketlenmeler nedeniyle sık sık su yüzeyine çıkmış ancak dalgaların hızlı aşındırma gücü nedeniyle yeniden sular altında kalmıştır. En son 1831 yılındaki bir hareketlenme sonucu yüzeye çıkan adanın kime ait olduğu konusunda 4'lü bir tartışma başlamış, ada üzerinde hak iddia eden İtalya, İspanya, Birleşik Krallık ve Fransa henüz bu konuda bir görüş birliğine varamadan, ada 1832 yılında yeniden sular altına gömülmüştür.

Ferdinandea'nın yeri