Fazıl Nazmi Örkün

Fazıl Nazmi Örkün, (d. 1875, Kandiye, Girit) - (ö. 21 Eylül 1949), Türk siyasetçi.

Edebiyat ve Hukuk Mektebi mezunudur. Kandiye Rüştiyesi ve İdadisi Yunanca Öğretmenliği, Kandiye Sancağı Mutasarrıf ve Kumandanlık Dairesi Kâtipliği, Den#z Polis Merkezi Memurluğu, İstanbul Jandarma Debboy Umûm Mütercimliği ve Hukuk Müşavirliği, Mülga Maârif Nezâreti Telif ve Tercüme Heyeti Azalığı, Edebiyat Mektebi Eski Roma ve Yunan Kadîm Tarihleri Öğretmenliği, Edebiyat Fakültesi Müderrisliği, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Grekçe Kürsüsü Profesörlüğü, TBMM V. Dönem (Ara Seçim) ve VI. Çankırı Milletvekilliği yapmıştır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "TBMM Albümü". tbmm.gov.tr. 31 Ekim 2012. 11 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Şubat 2014.