Fasıl

Fasıl, Klasik Türk müziğinde bir süittir. Arapça nevbe ve vesleye benzer.

Klasik bir fasıl genellikle taksim, peşrev, kâr, beste, ağır semai, yürük semaisi, gazel, şarkı ve saz semaisi gibi hareketler içerir, aranağme olmaksızın sürekli olarak çalınır ve aranağme aranjmanları ile birbirine bağlanır. Modern bir fasıl ise genellikle taksim, peşrev, şarkı (ağır aksak), yürük semâ'î, Türk aksağı, taksim, şarkı (birkaç temposu artan) ve saz semâ'î gibi hareketleri içerir.

Geleneksel fasıl (hem klasik hem de modern), meyhanelerde ve tavernalarda bulunan ve bazen aynı adla anılan "oryantal" veya "arabesk" pop ve türkülerin icrasından farklı bir müzik eylemidir.

Konuyla ilgili yayınlarDüzenle

  • Feldman, Walter (1996). Music of the Ottoman Court: Makam, Composition and the Early Ottoman Instrumental Repertoire. Intercultural Music Studies. Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung. ISBN 3-86135-641-4. Diğer özetVerlag für Wissenschaft und Bildung (12 Kasım 2008). 
  • Bektaş, Tolga (Winter–Bahar 2005). "Relationships between Prosodic and Musical Meters in the Beste Form of Classical Turkish Music". Asian Music. 36 (1). Ithaca, NY, USA: Society for Asian Music. ss. 1-26. doi:10.1353/amu.2005.0003. hdl:11693/38309. ISSN 0044-9202.  Abstract: Project Muse 7 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.