Kâr (müzik)

Kâr. Din dışı Klasik Türk müziği'nde en büyük beste formudur. Eserlerin güftesi Farsça olup(istisnai olarak Türkçe güfteler de bulunmaktadır) büyük ve küçük usullerle bestelenebilirler. Eser boyunca usul değişikliği yapılıp farklı usuller de kullanılabilir.Adet olarak uzun bir Terennüm bölümüyle başlar.Klasik fasılda peşrevden sonra okunur.