Faktöriyel

1 den n ye kadar olan sayma sayılarının çarpımına n faktöriyel denir ve n! ile gösterilir. n!=1.2.3. ..... . (n-1).n

Faktöriyel, matematikte, sağına ünlem işareti konulmuş sayıya verilen isim, daha genel olan Gama fonksiyonunun tam sayılarla sınırlanmış özel bir durumudur. Bu sınırlamanın nedeni gerçek veya reel sayılarda bu hesabın imkansız oluşudur. 1'den başlayarak belirli bir sayma sayısına kadar olan sayıların çarpımına o sayının faktöriyeli denir. Basit bir şekilde faktöriyel, n tane ayrık elemanın kaç farklı şekilde sıralanabileceğidir.

Faktöriyel dizisinden seçilmiş elementler (OEIS'de A000142 dizisi); bilimsel notasyonla verilmiş değerler, gösterildiği hassasiyete yuvarlanmıştır.
n n!
0 1
1 1
2 2
3 6
4 24
5 120
6 720
7 5040
8 40320
9 362880
10 3628800
11 39916800
12 479001600
13 6227020800
14 87178291200
15 1307674368000
16 20922789888000
17 355687428096000
18 6402373705728000
19 121645100408832000
20 2432902008176640000
25 1,551121004×1025
50 3,041409320×1064
70 1,197857167×10100
100 9,332621544×10157
450 1,733368733×101000
1000 4,023872601×102567
3249 6,412337688×1010000
10000 2,846259681×1035659
25206 1,205703438×10100000
100000 2,824229408×10456573
205023 2,503898932×101000004
1000000 8,263931688×105565708
10100 109,956570552×10101

Fonksiyon değiştir

Faktöriyel fonksiyonu verilen pozitif tam sayının kendisinden önceki bütün tam sayılarla 1'e inilinceye kadar çarpılması sonucunda elde edilen çarpımı gösterir.

Örnek olarak şunları gösterebiliriz:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sıfır pozitif bir sayı olmamasına rağmen faktöriyeli tanım olarak bire eşittir: 0!=1

Çünkü 0 ayrık eleman hiçbir şekilde sıralanamaz yani sonuç tektir.

Problem çözümünde kullanımı değiştir

Örnekler değiştir

Sual: Ali'nin üç çeşit gömleği, dört çeşit pantolonu, iki çeşit ayakkabısı vardır. Bir gömlek, bir pantolon ve bir ayakkabıyı kaç farklı şekilde giyer?

Cevap:   farklı şekilde giyer.

Kodla çözümü değiştir

Programlama dillerinde de sıklıkla karşılaşılan bir kavram olan faktöriyel, özyineli (kendi kendini çağıran) ya da tekrarlamalı (iteratif) fonksiyonlarla hesaplanabilir.

Java programlama dilinde yazılmış özyineli ve tekrarlamalı fonksiyonlara birer örnek verecek olursak:

// n! hesabi - Ozyineli değiştir

  Public Function Faktoriyel_Oz(n) {
    IF n <= 1 Then
      Faktoriyel_Oz = 1
    Else
      Faktoriyel_Oz = n*Faktoriyel_Oz(n - 1)
    End IF
  End Function

// n! hesabi - tekrarlamali değiştir

  static double faktoriyelIt(double n) {
    double f = 1;
    for (double i = n; i >= 1; --i) {
      f *= i; 
    }
    return f;
  }

Kaynakça değiştir

Ayrıca bakınız değiştir