Ethem İzzet Benice

Ethem İzzet Benice (1903, İstanbul – 28 Mart 1967, İstanbul), Türk yazar, gazeteci ve milletvekili.

İstanbul’da 1903 yılında doğdu. İlk öğrenimini İstanbul Kasımpaşa Cezayirli Gazi Hasan Paşa mektebinde tamamladıktan sonra ortaöğrenimini İskilip Rüştiyesi'nde ortaöğretimini de sırasıyla; Galatasaray Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı ardından Yüksek Deniz Ticaret Okulu’nda (sonradan Yüksek Denizcilik Okulu) okudu. Gazeteciliğe 1920 yılında öğrencilik yıllarında Tevhid-i Efkâr’da başladı. Benice; İkdam, Zaman, Açık Söz, Son Telgraf ve Gece Postası gazetelerini çıkarıp yayınladı. Aynı zamanda bu gazetelerde başyazarlık yaptı.

Benice; gazetecilik ve yazarlığın yanı sıra iki dönem olmak üzere TBMM’de 6.Dönem (Ara Seçim) Kars (1939–1943) ve 8.Dönem Siirt (1946–1950) milletvekili olarak yer aldı.

Sonraki yıllarda Son Saat ve Milliyet gazetelerinde de başyazar olarak görev alıp başyazılar yazdı.

Çok sayıda roman da kaleme alan Benice’nin romanları döneminin popüler kültürünün izlerini taşıdığı gibi döneminin kültürünün de yansıtıcısıdır. Romanları döneminin en çok okunan piyasa romanlarındandır.

Yazarın 1927 yılında yayınladığı romanı olan Yakılacak Kitap bir dönem yazarın (Kitaba göre 1915 yılında) İskilip’te bulunduğunu göstermektedir. Bu bulunuşun nedeni olarak İskilip’te görev yapan bir öğretmen hanımın ağzından İskilip’e ait önemli bilgiler ile Hacı Ali Peyk tarafından 1828 yılında kurulan bir vakfa ait ve o zaman ayakta olan bir han hakkında bilgiler vermektedir. İskilip’in o yıllarına ilişkin çok önemli toplumsal gözlemler de ayrıca yer almaktadır. Yakılacak Kitap'ta iskilip bölüm başlangıcı;

‘’29 Eylül 1915 İşte geldik, bir gecedir buradayım. Dört tarafı dağlarla çepeçevre, engin bir şehir. Epeyce büyük. Yeşilliği bol. Şehre girinceye kadar sade bir saat bağlardan geçtik. Suları çok. İçinden kasabayı ikiye ayıran büyük bir çay geçiyor…’’

YapıtlarıDüzenle

 • Yakılacak Kitap – İnkılap ve Aka 1927
 • Istırap Çocuğu 1927
 • Çıldırtan Kadın 1927
 • Beş Hasta Var 1932
 • Gözyaşları 1932
 • On Yılın Romanı 1933
 • Yosma 1936
 • Sen de Seveceksin 1942
 • Foya 1944
 • Ben Hiç Sevmedim 1947
 • Pota 1956
 • Adsız Şehit 1964