Başyazar

Başyazar, gazete ya da dergi gibi süreli yayınlarda, kuruluşun genel politikasını yansıtan, genel yayın müdürü veya en kıdemli yazar tarafından yazılan yazılara atfen verilen unvan. Başyazılar bazen imzasız yayınlanır, fakat kimin yazdığı bilinir.

Türk basınında başyazar olarak politik dengeleri gözeten ve her kesimce saygın bulunan bir başyazar Abdi İpekçi idi. Milliyet'te uzun yıllar başyazarlık yaptı ve bir suikast sonucu öldürüldü. Onun dışında sürekli yazan bir diğer başyazar ise Hürriyet gazetesinde 2011 yılına kadar yazan Oktay Ekşi'ydi.

Başyazı formatı genellikle gazetenin birinci sayfasında yayınlanır ve diğer yazılardan farklıdır. Günün en önemli olayı üzerinde ciddi görüş belirten bir formattır.