Gazeteci

haberler ile diğer bilgileri toplayan, yazan ve dağıtan kişi

Gazeteci, gazetecilik mesleğini icra eden; güncel olaylar, akımlar, konular ve kişiler hakkında veri toplayıp, araştırıp, arşivleyip olabildiğince tarafsız bir şekilde yayımlamaya gayret gösteren kişidir.

Bir Alman televizyon kanalı için röportaj yapan bir gazeteci

Gazete, televizyon, radyo, magazin ve internet gibi kitle iletişim araçları tarafından yayımlanması amacıyla haber toplayan gazetecilere muhabir adı verilir.

Gazeteci, siyaset, ekonomi, bilim, magazin gibi çok çeşitli konular üzerine çalışabilir. Tarihten ve bilimlerden yararlanarak, gazetecilik etiği doğrultusunda araştırma yapar, toplumla iletişim kurar, bilgi toplar, elde ettiği bilgiyi yazar; bilgi ve verilerin yayımlanmaya hazır hale getirilme aşamasında editoryal çalışmalar yapar. Gazeteciler, güncel olay ve gelişmelerin değerlendirmesini, yorumlamasını ve eleştirisini de yapabilir ve gazete, dergi gibi yayınlarda eleştiri ve köşe yazıları da yazabilirler.

Gazetecilerin eğitimi

değiştir
 

Türkiye

değiştir

Türkiye'de çeşitli üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla gazetecilik eğitimi verilmektedir.

Ayrıca bakınız

değiştir