Ana menüyü aç

Ermeni Manuel yaklaşık 810'dan 838'deki ölümüne kadar görev yapmış önemli bir Ermeni asıllı Bizans generalidir.

En yüksek askeri rütbeye eriştikten sonra sarayda aleyhine düzenlenen bir komplo sonucu 829 yılında Abbasilere sığınmak zorunda kaldı. Ertesi sene Bizans'a geri döndüğünde ordunun başına getirildi. Bir rivayete göre Anzen Muharebesi'nde İmparator Theofilos'u esaretten kurtarmak uğrunda öldü. Bazı vakanüvisler ise bu muharebeden sağ kurtulduğunu ve 860lara kadar yaşadığını yazarlar. Yeğeni Theodora, İmparator Theofilos'un karısı oldu ve Theofilos'un ölümünden sonra ülkeyi on küsur sene imparatorun vekili olarak yönetti.

KaynakçaDüzenle