Stratigos, (Yunanca Yunancaστρατηγός, çoğulu Yunancaστρατηγοί (strategoi); Doric Yunanca: YunancaΣτραταγός (stratagos); tam anlamıyla "ordu lideri") Yunancada general anlamında kullanılır. Hellenistik ve Bizans İmparatorluğu[1] içinde terim aynı zamanda bir askerî vali tanımlamak için kullanılmıştır. Modern Yunan Ordusunda en yüksek subay rütbesi.

Korint kaskı ile ismi belli olmayan bir stratigos'un büstü, c. MÖ 400.

Bizans kullanımı değiştir

strategos: strategetes (στρατηγέτης, "ordu komutanı") nadiren kullanılan alternatif bir terimdi: monostratigos (μονοστράτηγος, "tek-general") terimi Diğer strategoi veya birden fazla themanın kuvvetleri üzerinde komuta eden general anlamına gelirdi; stratigos autokrator, archistratigos (Grekçeἀρχιστράτηγος, "baş-general") ile protostratigos (πρωτοστράτηγος, "birinci-general") yüksek otoriteye sahip komutanları belirlerdi hipostratigos (Grekçeὐποστράτηγος, "yardımcı general") yardımcı komutanı, etkili bir korgenerali ifade ederdi.[1]

Kaynakça değiştir

Özel
  1. ^ a b Kajdan 1991, s. 1964.
Genel