Vardan Areveltsi

Vardan Areveltsi (ErmeniceՎարդան Արևելցի; d. 1198 - ö. 1271), 13. yüzyılda yaşamış Ermeni din adamı, tarihçi, coğrafyacı, filozof ve çevirmen.

Eğitimi Goşavank Manastırı'nda gördü. Birçok okul ve manastırın kurulmasına ek olarak, Ermeni edebiyatına da önemli katkıları olmuştur. Ermeni tarihçiliğinin ilk genel dünya tarihi yazma girişimlerinden biri olan Havakumn Patmutsyun (Cihan Tarihi) adlı eseriyle tanınmaktadır.[1] Hülagû Han ile olan görüşmesi tarihî öneme haizdir.[2]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Müverrih Vardan (2017). "Sunuş". Türk Fetihleri Tarihi. Hrand Der Andreasyan, çev. İstanbul: Post Kitap. ISBN 9786059444293. 
  2. ^ Müverrih Vardan (2017). Türk Fetihleri Tarihi. Hrand Der Andreasyan, çev. İstanbul: Post Kitap. s. 113. ISBN 9786059444293.