El-Hutay'a

el-Hutay'a (Cervel b. Evs) (Arapça: الحطيئة جرول بن أوس, ö. 678?) Arap edebiyatındaki en meşhur muhadram şairlerden biridir. Özellikle hicviyeleri sayesinde şöhret kazanmıştır.[1]

HayatıDüzenle

el-Hutay'a, Câhiliye döneminin en meşhur hiciv şairlerindendir. Buna rağmen şiirlerinin büyük bir kısmını İslam sonrasında nazmetmiştir. Gerçek ismi Cervel b. Evs olmasına rağmen, "bodur" manasına gelen el-Hutay'a lakabıyla şöhret kazanmıştır. Arap edebiyatındaki seçkin şairler (fuhûl) arasında tasnif edilmektedir. Arapça şiir divanı bulunmaktadır. Divanında hiciv, fahriye, methiye ve nesîb temalı şiirleri ağırlıktadır. el-İsfehânî gibi edebiyat tarihçileri, el-Hutay'a'nın şerli ve utanmaz birisi olduğunu kaydetmektedir. Çünkü döneminin insanları onun nazmettiği hicviyelerden büyük rahatsızlık duymuştur. İslam'ı kabul etmesine rağmen, onun Müslümanlığının son derece yüzeysel olduğu düşünülmektedir. Hatta Ridde hareketinde dinden çıktığı, isyanın bastırılmasının ardından tekrar İslam'a döndüğü rivayet edilmektedir. Hangi yıl öldüğü ise kesin olarak bilinmemektedir[1].

Konuyla ilgili yayınlarDüzenle

Esat Ayyıldız, Klasik Arap Şiirinde Emevî Dönemine Kadar Hiciv. Ankara: Gece Kitaplığı, 2020. s.398-406.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b Esat Ayyıldız, Klasik Arap Şiirinde Emevî Dönemine Kadar Hiciv. Ankara: Gece Kitaplığı, 2020. s.398-406.