Eflak hükümdarları listesi

Hükümdar Portre Yıllar Aile Notlar
Radu Negru   c. 1290 – 1310 Bilinmiyor Radu Negru, Eflak'ın efsanevi kurucusudur; bazı tarihçiler bunun sadece Thocomerius veya I. Basarab 'nın takma adı olduğunu düşünmektedir.
I. Basarab
(Kurucu Basarab)
  c. 1310 – 1352 Basarab Margareta
iki çocuk
Thocomerius'un oğlu; Eflak hükümdarı.
Nicolay Alexandru   1352–1364 Basarab Maria Lackfy
beş çocuk

Clara Dobokay
iki çocuk

Margareta Dabkay
I. Basarab'ın oğlu.
I. Vladislav
Vlaicu-Vodă
  c. 1364 – 1377 Basarab Bilinmiyor Nicolay Alexandru'nun oğlu
I. Radu   c. 1377 – 1383 Basarab Anna
çocuksuz

Kalinikia
c.1354 or 1355
iki çocuk
Nicolay Alexandru'nun oğlu
I. Dan c. 1383 – 1386 Dănești Sırbistanlı Maria
çocuksuz
I. Radu'nun oğlu
I. Mircea
(Mircea cel Bătrân)
  1386–1394

1397–1418
Basarab Maria Tolmay
altı çocuk

Anca
çocuğu yok
I. Radu'nun oğlu
I. Vlad
(Vlad Uzurpatorul)
1394–1397 Dănești bilinmiyor Dan I'nın oğlu
I. Mircea (tekrar)
I. Mihail   1418–1420 Basarab bilinmiyor
iki çocuk
I. Mircea'nın oğlu
II. Radu
(Radu Praznaglava)
  1420–1422[1]

1426–1427[1]
Basarab bilinmiyor I. Mircea'nın oğlu
II. Dan   1422–1426

1427–1431
Dănești bilinmiyor
five children
I. Dan'ın oğlu, Ejderha tarikatı üyesi
I. Alexandru Aldea 1431–1436 Basarab bilinmiyor I. Mircea'nın oğlu
II. Vlad Dracul
(Vlad Dracul)
  1436–1442

1443–1447
Drăculești bilinmiyor
bir çocuk

Moldavyalı Cneajna
üç çocuk
I. Mircea'nın gayri meşru oğlu
II. Mircea
(Mircea al II-lea cel Tânăr)
1442

1446–1447
Drăculești evlenmemiş II. Vlad'ın oğlu,1447'de Hunyadi Yanoş tarafından kör edildi ve diri diri gömüldü.
II. Basarab 1442–1443 Dănești Maria (Dobra)
iki çocuk
II. Dan'ın oğlu
II. Vladislav   1447–1448

1448–1456
Dănești Neacşa
bir çocuk
II. Dan'ın oğlu
III. Vlad Tepeş
(Vlad al III-lea Țepeș)
  1448

1456–1462

1476
Drăculești Justina Szilágyi
1475 ve 1476 arasında
II. Vlad Dracul'un oğlu
III. Radu
(Radu cel Frumos)
  1462–1473

1473–1474

1474

1474–1475
Drăculești Maria
bir çocuk
II. Vlad Dracul'un oğlu
III. Basarab
(Basarab Laiotă cel Bătrân)
  1473

1474

1474

1475–1476

1476–1477
Dănești evlenmemiş II. Dan'ın oğlu
IV. Basarab
(Basarab IV Țepeluș cel Tânăr)
1477–1481

1481–1482
Dănești Maria
bir çocuk
II. Basarab'ın oğlu
III. Mircea Dracul) 1481 Drăculești evlenmemiş II. Vlad Dracul'un gayri meşru oğlu
IV. Vlad
(Vlad Călugărul)
  1481

1482–1495
Drăculești Rada Smaranda
1460 öncesinde
dört çocuk

Maria Palaiologina
1487
bir çocuk
II. Vlad'ın oğlu
IV.Radu
(Radu cel Mare)
  1495–1508 Drăculești Catherine of Zeta
altı çocuk
IV. Vlad'ın oğlu
I. Mihnea
(Mihnea cel Rău)
  1508–1509 Drăculești Smaranda
çocuğu yok

Voica
üç çocuk
III. Vlad Tepeş'in oğlu
III. Mircea 1509–1510 Drăculești Sırbistanlı Maria (1519)
1519
iki çocuk
I. Mihnea'nın oğlu
V. Vlad
(Vlad cel Tânăr)
1510–1512 Drăculești Anca of Zeta
1508 öncesi
bir çocuk
IV. Vlad'ın oğlu
V. Basarab   1512–1521 Craiovești Milica Despina
1505
altı çocuk
IV. Basarab'ın oğlu
Sırbistanlı Milica (Naip)   1521–1522 Branković/ Craiovești V. Basarab
1505
altı çocuk
naip
Teodosie   Craiovești evlenmemiş
V. Radu 1522–1523

1524

1524–1525

1525–1529
Drăculești Voica
üç çocuk

Ruxandra Basarab
1525 sonrası
çocuksuz
Radu cel Mare'nin gayri meşru oğlu; Craiovești ile müttefik
III. Vladislav 1523

1524

1525
Dănești bilinmiyor II. Vladislav'ın yeğeni
VI. Radu 1523–1524 Drăculești bilinmiyor IV. Radu'nun oğlu.
VI. Basarab 1529 bilinmiyor Mehmed Bey'in oğlu bir hanedana tabii değil
Moise   1529–1530 Dănești bilinmiyor III. Vladislav'ın oğlu. Dănești Hanedanı'nın sonuncusu.
VI. Vlad
(Vlad Înecatul)
1530–1532 Drăculești Anna of Moldavia
1531
çocuksuz
V. Vlad'ın oğlu
VII. Vlad   1532–1535 Drăculești Zamfira
bir çocuk

Rada
bir çocuk
IV.Radu'nun oğlu
VII. Radu   1535–1545 Drăculești Stana
üç çocuk

Ruxandra Basarab
c.1541
üç çocuk
VII. Vlad'ın oğlu
IV. Mircea
(Mircea Ciobanul)
  1545–1552

1553–1554

1558–1559
Drăculești Doamna Chiajna
Haziran 1546
yedi çocuk
IV. Radu'nun oğlu
VIII. Radu
(Radu Ilie Haidăul)
1552–1553 Drăculești bilinmiyor
Pătrașcu
(Pătrașcu cel Bun)
  1554–1558 Drăculești Voica
dört çocuk
Doamna Chiajna (naip) 1559–1564 Drăculești IV. Mircea
Haziran 1546
yedi çocuk
I. Petru I
(Petru cel Tânăr)
  1564–1568 Drăculești Jelena Crepovic
22 ağustos 1563
bir çocuk
IV. Mircea'nın oğlu
II. Mircea Alexandru   1568–1574

1574–1577
Drăculești Catherine Salvaresso
1558
Pera
bir çocuk
III. Mircea Dracul'un oğlu
Vintilă 1574 Drăculești bilinmiyor
Catherine Salvaresso (naip)   1577–1583 Salvaresso/Drăculești II Mircea
1558
Pera
bir çocuk
II. Petru
(Petru Cercel)
  1583–1585 Drăculești evlenmemiş
II. Mihnea (Mihnea Turcitul)   1585–1591 Drăculești Neaga de Cislau
Haziran 1582
üç çocuk
Hükümdar Portre Yıllar Aile
I. Ștefan Surdul
(Stephen the Deaf)
1591–1592
III. Alexandru
(Alexander III the Mean)
1592–1593
Hükümdar Portre Yıllar Aile
II. Mihail (Eflak Prensi)
(Michael II the Brave)
  1593–1600 Drăculești
Nicolae Pătrașcu   1599–1600 Drăculești II. Mihail'in oğlu
Simion Movilă   1600–1601

1602
Movilești
IX. Radu   1601–1602

1611

1611–1616
Drăculești II. Minhea'nın oğlu
X. Radu   1602–1610

1611
V. Basarab'ın yeğeni
Transilvanya işgali (1611)
Gabriel Movilă 1616 Movilești Simion Movilă'nın oğlu

Çeşitli hanedanlar

değiştir
Hükümdar Portre Yıllar Aile Notlar
Alexandru IV Iliaș 1616–1618 1. Hükümdarlığı
Gabriel II Movilă 1618–1620 Movilești 2. Hükümdarlığı
Radu IX Mihnea   1620–1623 Drăculești 4. Hükümdarlığı
Alexandru V Coconul
(Alexander the Child-Prince)
  1623–1627 Drăculești Radu Mihnea'nın oğlu
Alexandru IV Iliaș 1627–1629 2. Hükümdarlığı
Leon Tomșa   1629–1632
Radu XI Iliaș 1632
Matei Basarab   1632–1654 Brâncovenești
Constantin I Șerban   1654–1658 Radu Șerban'ın garimeşru oğlu
Mihnea III   1658–1659
Gheorghe I Ghica   1659–1660 Gika
Grigore I Ghica   1660–1664 Gika 1. Hükümdarlığı
Radu XII Leon   1664–1669
Antonie Vodă din Popeşti 1669–1672
Grigore I Ghica   1672–1673 Gika 2. Hükümdarlığı
Gheorghe II Ducas   1673–1678
Șerban Cantacuzino   1678–1688 Cantacuzene
Constantin II Brâncoveanu   1688–1714 Brâncovenești
Ștefan II Cantacuzino 1714–1715 Cantacuzene
Fenerliler (1715–1821)
Nikolaye Mavrokordato   1715–1716 Mavrokordat 1. Hükümdarlığı
– Habsburg işgali 1716
Yenaki Mavrokordato   1716–1719 Mavrokordat
Nikolaye Mavrokordato   1719–1730 Mavrokordat 2. Hükümdarlığı
Constantin Mavrocordat   1730 Mavrokordat 1. Hükümdarlığı
Mihal Rakoviça   1730–1731 Racoviță 1. Hükümdarlığı
Constantin Mavrocordat   1731–1733 Mavrokordat 2. Hükümdarlığı
II. Ligor Gika   1733–1735 Gika 1. Hükümdarlığı
Constantin Mavrocordat   1735–1741 Mavrokordat 3. Hükümdarlığı
Mihal Rakoviça   1741–1744 Racoviță 2. Hükümdarlığı
Constantin Mavrocordat   1744–1748 Mavrokordat 4. Hükümdarlığı
II. Ligor Gika   1748–1752 Gika 2. Hükümdarlığı
Matei Gika   1752–1753 Gika
Constantin Racoviță 1753–1756 1st rule
Constantin Mavrocordat   1756–1758 5. Hükümdarlığı
Scarlat Ghica   1758–1761 Gika 1. Hükümdarlığı
Constantin Mavrocordat   1761–1763 6. Hükümdarlığı
Constantin Racoviță 1763–1764 Racoviță 2. Hükümdarlığı
Ștefan Racoviță 1764–1765 Racoviță
Scarlat Ghica   1765–1766 Gika 2. Hükümdarlığı
Alexandru I Ghica 1766–1768 Gika
– Rus işgali 1768
III. Ligor Gika   1768–1769 Gika
– Rus işgali 1769–1770
Emanuel Giani Ruset   1770–1771 Rosetti ayrıca Manole ya da Manolache olarak bilinir
Aleksandros İpsilantis   1774–1782 İpsilanti 1. Hükümdarlığı
Nikolas Karaca 1782–1783 Caradja
Drakozade Mihal Suço   1783–1786 Soutzos 1. Hükümdarlığı
Nikolaki Mavroyani   1786–1789
Habsburg işgali 1789–1790 askeri komutan: Saxe-Coburg-Saalfeld Prens Josias Prensi Josias
Drakozade Mihal Suço   1791–1793 Soutzos 2. Hükümdarlığı
Aleksandır Morozi   1793–1796 Mourousi 1. Hükümdarlığı
Aleksandros İpsilantis   1796–1797 İpsilanti 2. Hükümdarlığı
Constantin Hangerli   1797–1799
Aleksandır Morozi   1799–1801 Mourousi 2. Hükümdarlığı
Drakozade Mihal Suço   1801–1802 Soutzos 3. Hükümdarlığı
Drakozade Aleko Bey   1802 Soutzos
Konstantin İpsilantis   1802–1806 İpsilanti
– Rus işgali 1806–1812
Yoan Karaca   1812–1818 Caradja
Kaymakam
Grigore Brâncovenu
1818 Vornic Barbu Văcărescu, Vistier Grigore Ghica ve Logofăt Samurcaș tarafında yardım edilmiştir
Drakozade Aleko Bey   1818–1821 Soutzos
Kaymakam
Grigore Brâncoveanu
1821
Tudor Vladimirescu   1821 Fener karşıtı isyanın lideri
Kalimakizade Sarı Bey   1821 Callimachi
Grigore IV Ghica   1822–1828 Gika
– Rus işgali 1828–1834 askeri komutan: Fyodor Pahlen, Pyotr Zheltukhin ve Pavel Kiseleff
Regulamentul Organic (1832–1856)
Alexandru II Ghica   1834–1842 Gika
Gheorghe Bibescu   1842–1848 Craiovești / Brâncovenești / Știrbei / Bibescu
Geçici hükümet 1848 Metropolit Neofit II, Christian Tell, Ion Heliade Rădulescu, Ștefan Golescu, Gheorghe Magheru, Gheorghe Scurti tarafından yardım edilmiştir
Locotenența domnească
(Üçlü naiplik)
1848 Christian Tell, Ion Heliade Rădulescu, Nicolae Golescu
Birleşik Osmanlı ve Rus işgali 1848–1851 askeri komutan: Ömer Lütfi Paşa ve Alexander von Lüders
Kaymakam
Constantin Cantacuzino
  1848
Barbu Știrbei   1848–1853 Știrbei 1. Hükümdarlığı
Rus işgali 1853–1854
Osmanlı işgali 1854
Avusturya işgali 1854–1856 askeri komutan: Johann Coronini-Cronberg
Barbu Știrbei   1854–1856 Știrbei 2. Hükümdarlığı
Paris Antlaşması ile kurulan Protectorate (1856–1859)
Kaymakam
Alexandru II Ghica
  1856–1858
Üçlü kaymakam 1858–1859 Ioan Manu, Emanoil Băleanu, Ioan A. Filipescu
Alexandru Cuza   1859–1862 ayrıca Boğdan'ı kişisel birlik ile yönetmiştir
1862'den itibaren Boğdan ve Eflak Birleşik Prenslikleri.
Alexandru Cuza   1862–1866 ayrıca Boğdan'ı kişisel birlik ile yönetmiştir
I. Carol   1866–1881 Hohenzollern-Sigmaringen 1866'da ülkeye resmi adını Romanya veren yeni bir anayasa yürürlüğe girdi ve 14 Mart (O.S.) (26 Mart) 1881'de Romanya Krallığı oldu.

Daha sonraki hükümdarlar için bkz. Romanya Kralları.

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir