I. Alexandru Aldea

I. Aleksandr Aldea (1397 - 1436 Aralık) Basarab Hanedanından II. Mircea'nın oğlu ve Eflak Voyvodası (1431-1436) . Ülkenin egemenliğinin 15. yüzyılda on sekiz kez şiddetle el değiştirdiği son derece çalkantılı bir dönemde Eflak tahtını ele geçirmeye çalıştı. II . Dan'ı devirerek tahta geçti. O zamanlar hatırı sayılır bir zaman dilimi olan beş yıllık bir süre için tahtı kendi elinde tutacak kadar güçlüydü. Bununla birlikte, 1436 kışında, büyük olasılıkla hastalıktan öldü. Ölümü üzerine üvey kardeşi II. Vlad Dracul tahta geçti ve 1447'de öldürülünceye kadar tahtta kaldı.

Dış bağlantılarDeğiştir