Edebî modernizm

şiir ve düzyazıda kullanılan geleneksel yöntemlerden ayrılan bir tekniğin uygulandığı yazınsal akım

Edebi modernizm ya da modernist edebiyat 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında Avrupa ve Kuzey Amerika'da ortaya çıkmış, şiir ve düzyazıda kullanılan geleneksel yöntemlerden ayrılan bir tekniğin uygulandığı yazınsal akımdır.[1] Ezra Pound'un "Make it new." adlı yapıtındaki yazınsal biçim ve ifade tarzı edebi modernizme örnek gösterilebilir.[2] I. Dünya Savaşı'nın neden olduğu korku toplumsal varsayımların yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmış; edebi modernist yazarlar bu değişimin sonuçlarını yapıtlarına yansıtmıştır.[3]

TemsilcileriDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Childs, Peter (2008). Modernism. Routledge. s. 4. ISBN 0415415462. 
  2. ^ Pound, Ezra, Make it New, Londra, 1935
  3. ^ Morley, Catherine (1 Mart 2012). Modern American Literature. Edinburgh University Press. s. 4. ISBN 978-0-7486-2506-2. Erişim tarihi: 24 Nisan 2019.