Diodoros

(Diodorus sayfasından yönlendirildi)

Diodoros (Yunanca: Διόδωρος), yaklaşık MÖ 90– MÖ 30, yılları arasında yaşamış Sicilya - Agyrium doğumlu Yunan tarihçidir. Bibliotheke Historike (Tarih Kitaplığı) adlı eseriyle ünlüdür.

Bibliotheca historica, 1746

Jerome, Kranikon adlı eserinde Diodoros'un MÖ 49 yılında tanındığını söyler, bu tarih Diodoros'un kendi ifadeleri ile de desteklenir. Diodoros'un bahsini ettiği ilk tarih MÖ 60 ve MÖ 56 yılları arasında 180. Olimpiyat'ta Mısır'a yaptığı gezidir. Bu gezide dikkatini ilk çeken olay Mısırlılar için o dönemde kutsal sayılan bir kediyi kazara öldürmüş olan bir Romalının, halk tarafından istenen idamı olmuştur. Eserinde yazdığı son olay ise Augustus'un kendisine savaşta yardım etmeyi reddeden Tauromenium kentinden aldığı intikamdır. Diodoros bunların haricinde seyahat ettiği 30 yıl boyunca Asya ve Avrupa'yı gezmiş, birçok badire atlatmıştır. Yollarda geçirdiği 30 yılını tarihi en iyi biçimde yazmaya adadığını söyler.

Diodoros gezmiş olduğu süre boyunca Mısır, Mezopotamya, Hindistan, Arabistan, Kuzey Afrika, Yunanistan ve Avrupa coğrafyaları ile ilgili kitaplar yazmıştır.

Eseri Bibliotheke Historike (Tarih Kitaplığı)

değiştir

Kitabı eski çağlardan Galya'nın Sezar tarafından fethine kadar olan dönemi içerir. Kırk kitaptan oluşan eser üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde Troya'nın yıkılmasından önceki diğer Yunan halkların tarihini işlenir. İkinci bölüm Büyük İskender'in ölümüne kadar; üçüncü bölüm ise Galya Savaşı'nın başlangıcına kadardır.

Diodoros kitabını yazarken diğer Yunan ve Romalı tarihçilerden yararlanmıştır. Bu nedenle günümüze eseri ulaşmayan tarihçilerin eserleri hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. Ancak Diodoros bilgilerin dayandığı kaynakları her zaman belirtmemiştir. Kırk kitaptan günümüze ulaşanlarda bilgilerin en önemli kaynakları Ephorus (MÖ 480-340 dönemi için) ve Kardialı Hieronymos'tur (MÖ 323-302 dönemi için).

Diodoros'un dili açık ve kolay anlaşılır; ancak düzensiz bir üslubu vardır. Yazılarında değerli ve önemli bilgiler yer almaktadır.

Kaynakça

değiştir
  • Ambaglio, Dino, Franca Landucci Gattinoni ve Luigi Bravi. (2008) Diodoro Siculo: Biblioteca storica: commento storico: introduzione generale. Storia. Ricerche. Milano: V&P. x, 145 p. (İtalyanca)
  • Buckley, Terry (1996). Aspects of Greek History 750-323 BC: A Source-based Approach (İngilizce). Londra: Routledge. ISBN 0-415-09958-7. 
  • Lloyd, Alan B. (1975). Herodotus, Book II (İngilizce). Leiden: Brill. ss. Introduction. ISBN 90-04-04179-6. 
  • Siculus, Diodorus (1935). Library of History: Loeb Classical Library. Oldfather, C. H. tarafından çevrildi. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
  • Siculi, Diodorus (1798). Bibliothecae Historicae Libri Qui Supersunt: Nova Editio (Latince). Argentorati: Societas Bipontina.