Demo versiyonu ya da bir şarkının demo'su; (İngilizce demonstration (kullanışını gösterme) kelimesinin kısaltması) dağıtım yerine referans amaçlı olarak bir şarkının kaydıdır. Müzisyenler demolarını kaset veya CD'ye kaydederek prodüktörlere, müzik şirketlerine ve diğer sanatçılara gönderirler.

Müzisyenler genelde demolarını kısa şekilde, grup ve aranjörlere sunmak için yaparlar. Başka bir halde de şarkı yazarları, şarkılarını bir sanatçıya satmak veya o sanatçının kayıt etmesi umuduyla gönderirler.

Türkiye'de MESAM, MÜYAP ve MÜSİAD gibi kurumlardan bestekâr olanlar da; telif haklarını elde etmek için de gönderilmektedir. Bunun yanı sıra, bunu yapmak için öncelikle Noter'den notaların tasdiklenmesi üzerine mecburiyetler de mevcuttur. Ancak; bir şarkının telif hakkı ihlali ancak o şarkı başka bir sanatçı tarafından kendisine aitmiş gibi gösterildiğinde ortaya çıkar. Bu vesile ile, uluslararası herhangi bir kurumdan; telif hakkı edinmek olası bir mahkeme'de eser sahibine hak tanır. Yine de Türkiye'de bulunan 4 müzik kuruluşundan herhangi birinin bestekârı olmak; bu kuruluşların bestekârın haklarını korumasına izin verir.

Uluslararası anlamda, 16 Kasım 2002 tarihinden bu yana Creative Commons baz telif hakkı olanağı sunmuştur. Creative Commons'un 2.5 versiyonundan bu yana da başkalarının da kullanmasına izin vermeyen telif hakkı almanıza olanak doğmuştur.

Birçok grup veyahut da sanatçı; demo kayıtlarını bir albüm sözleşmesi için yaparlar. Ancak, birçok prodüksiyon şirketi kendilerine gönderilen demo'lar oldukça profesyonelce sunulmadıkça aldırmazlar. Günümüzde (2006) bu profesyonel sunum; şarkı sözlerini ve besteleri tanıtan, CD şeklinde basitçe de olsa albüm şeklinde gözüken demolara göz gezdirmektedirler.

Çoğu zaman minimum enstrümanlarla yapılan demo kayıtlarında; gitar - vokal, piyano - vokal, grup ise grup elemanlarının stüdyoda kanalsız tek seferde kayıtlarından oluşur. Günümüzde bir bilgisayar ve synthesizer ile yeterli kayıt yapılabildiği için; birçok bestekâr tüm kayıtlarını kendi başlarına evlerinde yapabilmektedirler.