Christina Rossetti

Christina Rossetti 3.jpg

Christina Georgina Rossetti (1830–1894) İngiliz bir şairdir.Yaşadığı çağda çok ünlü değildi.Abisi Dante Gabriel Rossetti'ye başta Meryem'in Genç Kızlığı tablosu olmak üzere , birçok tablosunda abisine modellik yapmıştır.Christina(Onun biyografileri yazanlar ondan Christina , diye bahsederler.) abisinden çok daha iyi bir şair olmasına rağmen , onun kadar ünlü olamamıştır.Kendisi Viktorya Çağı'nın orta sınıfından-hem de yoksul olarak-kadınların tatsız tuzsuz , sönük yaşamını sürdürüyordu.Yarı İtalyandı ve hem İngiltere'ye hem de yaşadığı çağa yabancıydı.Sağlığı bozuk olduğundan mürebbiyelik edememişti , İtalyanca dersleri veriyor , evini temiz tutuyor , hastalanan annesine ve o öldükten sonra teyzelerine bakıyordu ve kilisenin hayır işleriyle ilgileniyordu.Dindar bir Hristiyan oluşu evliliğin kapılarını kapatmıştı ona.Yaşamı boyunca iki talibi çıkmıştı , ikisini de dinsel nedenlerden ötürü reddetti.İlki James Colhılson , Pre-Raphaelite ressamlarındandı ; o sıralar 17 yaşında olan Christina bir Katolikle evlenemeyeceğini söyledi.Talibi Anglikan oldu ; fakat yeniden Katolik olunca nişan bozulur.On yıl kadar sonra çıkan ikinci talibi Charles Cayley çok bilgili , çok ilginç ,canayakın bir insandı.Christina onu da sevdi; ancak adam hiç mi hiç Hristiyanlığa inanmayan biriydi , bu yüzden onunla da evlenmeye yanaşmadı. Hayatıyla ilgili bildiğimiz içekapanık , daha yirmisindeyken "vaktinden önce yaşlanmış" her zaman kapkara , basit giysiler giyen yapayalnız ve mutsuz bir kadın olduğudur.Kız kardeşi gibi manastıra kapanmadığı halde Rossettilerin o ilginç evinde bir rahibe gibi yaşamıştır. Onun mutsuzluğunun temelinde "din saplantısı" vardı.Bu saplantı yüzünden tiyatrolara , operalara gitmeyi , yaşamın nimetlerinden faydalanmayı günah sayardı.Onun tanıdığı Tanrı haşin vs karanlıktı.Virginia Woolf'a göre sadece mutsuz yaşamakla kalmamış , ruhunun selâmete kavuşacağına güvenmediği için korkular içinde ölmüştür.