Bulanık mimari mekân analizi

Architectural spatial analysis method

Bulanık mimari mekân analizi (Bulanık çıkarım sistemi temelli mimari mekân analizi olarak da bilinir) her türlü mimari örgütlenme içerisindeki mekân oluşum ve yoğunluğunu inceleyen bir mekân analizi modelidir.[1][2]

Bulanık mimari mekân analizi mimarlık, iç mimarlık, kentsel planlama vb. mekân tasarımı alanlarında kullanılmaktadır.

Bulanık mimari mekân analizi

değiştir

Bulanık mimari mekân analizi, mekân dizimi[3][4] (İngilizce: space syntax7 Ağustos 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.) ve derinlik analizi[5] (İngilizce: isovist analysis24 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.) teorilerinden Burçin Cem Arabacıoğlu tarafından, bulanık mantık temelli bir Mamdami bulanık çıkarım sistemi yardımı ile geliştirilmiştir. Bulanık mimari mekân analizi modeli, bir mimari mekânı, algılanabilir mimari elemanlarını sınır ve vurgu karakteristik ve yoğunlukları bağlamında değerlendirerek analiz etmektedir. Model diğer mekân analizi yöntemlerinden farklı olarak mimari mekân algısının çok duyulu özelliğine uygun olarak analiz edebilme imkânı sunmaktadır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Arabacıoğlu, Burçin Cem (2010). "Using fuzzy inference system for architectural space analysis", Applied Soft Computing 10 (3): 926–937. DOI:10.1016/j.asoc.2009.10.011
  2. ^ Arabacıoğlu, Burçin Cem (2007) "Mimarlıkta mekân analizi için bulanık çıkarım sistemi temelli bir model önerisi", Arkitekt, 74, 512/513, 32-45.
  3. ^ Hillier, Bill and Hanson, Julienne (1984), "The Social Logic of Space", Cambridge University Press: Cambridge.
  4. ^ Hillier, Bill (1999), "Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture", Cambridge University Press: Cambridge.
  5. ^ Turner, Alasdair; Doxa, Maria; O'Sullivan, David and Penn, Alan (2001). "From isovists to visibility graphs: a methodology for the analysis of architectural space". Environment and Planning B 28 (1): 103–121. DOI:10.1068/b2684

Konuyla ilgili yayınlar

değiştir

Ayrıca bakınız

değiştir

Mekân