Duyu

organizmaların algı için veri sağlayan fizyolojik yeteneği

Duyu, duyulama etkinliğinin farkına varan içsel bir güçtür. Bu anlamda duyulama etkinlikleri ile çeşitli dışsal duyuların nesneleri arasındaki farkı ortaya koyan yeti. Canlılarda somut fiziki gerçeklikleri maddesel bir şekilde bilme gücü. İnsanlar olarak; görme, koklama, dokunma, tatma ve işitme olmak üzere beş duyuya sahip olduğumuz bilinir.

Duyum, sinyal toplama ve iletmeden oluşur

Ayrıca bakınız

değiştir