Bromometri

Redoks titrasyonlarından olan bir volumetrik analiz yöntemi.

Bromat asidik ortamda kuvvetli bir yükseltgendir. Titrasyon sırasında bromat, bromüre indirgenir. Doğrudan titrasyon metil oranj, metil kırmızısı vb. asidik ortamda belli renge sahip indikatör varlığında yapılır. Eşdeğer noktada, bromürün bromatla reaksiyonu sonucu brom oluşur. Bromun ortamda bulunan indikatör molekülüne katılmasıyla çözeltinin rengi gider.