İyodometri

Redoks titrasyonlarından olan bir volumetrik analiz yöntemi.

Yükseltgen bir maddenin iyodür ile reaksiyonundan oluşan iyodun tiyosülfat çözeltisi ile titrasyonuna dayanır. Titrasyona elementel iyottan ileri gelen kırmızı-kahve renk açılıncaya kadar devam edilir. Bu sırada eşdeğer noktayı daha iyi gözlemek için çözeltiye birkaç damla nişasta çözeltisi katılır. Elde edilen mavi-mor renk yok olduğunda titrasyona son verilir.