Titrasyon

Titrasyon (hacimsel analiz olarak da bilinir), tanımlanmış bir analitin (analiz edilecek bir madde) konsantrasyonunu belirlemek için kullanılan yaygın bir laboratuvar kantitatif kimyasal analiz yöntemidir. Titratör[1] olarak adlandırılan bir reaktif, bilinen konsantrasyon ve hacme sahip standart bir çözelti olarak hazırlanır. Analit ile reaksiyona giren titrant hacmi, titrasyon hacmi olarak adlandırılır.

Asit-baz titrasyonu için kullanılan bir büret ve erlen.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Compendium for Basal Practice in Biochemistry. Aarhus University. 2008.