Boşaltım

Boşaltım. Canlıların yedikleri besinleri ürik asit veya posa olarak atmasıdır. Aslında proteinler parçalanınca amonyağa dönüşür ama sonradan zararsız olan üre ve ürik asit haline dönüştürülür.

Boşaltım sistemi vücutta homeostazın sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir.

Böbrekler, üreterler. ve idrar torbasından oluşan boşaltım sistemi, metabolizma sırasında ortaya çıkan atık maddelerin atılımından sorumludur. Vücut fonksiyonlarının devamı için hücrelerden atık maddelerin atılması gerekir. Katı ve sıvı atıklar, kan içinde erimiş olarak taşınırlar ve böbreğe ulaştırılarak filtre edilirler (süzülürler). Bu atıklar üreterler yoluyla idrar torbasına geçerek, belli aralıklarla idrar kesesinde idrar olarak depolanıp, periyodik olarak vücuttan atılırlar.

Böbreklere böbrek atardamarı yoluyla gelen kan nefronlarda süzülür. Kandaki yararlı maddeler süzülme sırasında emilir ve tekrar kana geçer. Süzülerek temizlene kan böbrek atardamarı ile böbreklerden çıkar.Kalan tuzun ve suyun fazlası ile üre idrarı oluşturur. Böbrekler metabolizma sırasında ortaya çıkar. Atık maddelerin atılımından sorumludur.

İdrar kesesiDüzenle

İdrarın vücuttan atılmadan önce bekletildiği yerdir. Mesane veya İdrar kesesi olarak da adı geçer

ÜretraDüzenle

İdrarın mesaneden alınarak, vücut dışına atıldığı son kanaldır. Kadınlarda 3–4 cm, erkeklerde yaklaşık 15–16 cm uzunluğundadır. Ayrıca boşaltımın en son organıdır. İdrar buradan atılır. Erkeklerin üretrasının her iki yanında prostat bulunur.

İdrarın özellikleriDüzenle

İdrar, metabolizma sonucu üretilen artık maddelerin taşındığı %92 oranında sudan ve %8 atıklardan oluşan sarı renkli bir sıvıdır. Normal bir insan günde 1200-1700 ml kadar idrar çıkarır. Bu miktar bazı durumlara bağlı olarak değişir.

İçilen su miktarı, beslenme tarzı, kullanılan ilaçlar, ortamın sıcaklığı, kan basıncına bağlı olarak idrar miktarı ve niteliği değişir.