Birinci Başkanlık

Birinci Başkanlık, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin en yüksek idare birimidir. Kiliseyi 12 Havariler Kurulu’ndaki kişilerle beraber, kilise üyeleri tarafından da peygamber, gören ve vahiy bildiren olarak da kabul edilen 15 havari yönetmektedir. En uzun süre havari olan kişi Kilise Başkanı olur ve kendisine de iki havariyi danışmanı olarak seçer. Bu üç kişi, Kilise’nin en yüksek idare birimi olan Birinci Başkanlık’ta görev alırlar. Aynı zamanda burada en uzun süre havari olan kişi, Kilise Başkanı’nın ölümünden sonra kilise başkanı olacak kişi olduğundan, bir sonraki başkan adayı da Russell M. Nelson'dır.