Kilise başkanı

(Kilise Başkanı sayfasından yönlendirildi)

Kilise Başkanı, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin en yüksek makamıdır. Bu sıfatı ilk kez, kilisenin kurucusu Joseph Smith kullanmıştır. Aynı zamanda bu sıfat, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin en yüksek yönetim kurulu olan Birinci Başkanlığa da önderlik etmek anlamına gelmektedir. Son Zaman Azizleri, Kilise Başkanlarını; peygamber, gören ve vahiy alan olarak kabul etmektedir. Öbür yandan kilise üyeleri peygamber kelimesini daha çok Joseph Smith'ten bahsederken kullanmayı tercih ederler ve bu yüzden de, çoğu zaman Kilise Başkanlarına doğrudan Başkan denilerek hitap edilmektedir.

Russell M. Nelson, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 17. Başkanı.

Mormonlar, Kilise Başkanının Tanrı tarafından doğrudan vahiy alabildiğine ve şu anda da vahiy almakta olduğuna, kendisinin Tanrı tarafından görevlendirilmiş dünyanın en büyük rahibi olduğuna inanırlar.

Russell M. Nelson, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 17. Başkanıdır.

Ayrıca bakınız değiştir