12 Havariler Kurulu

12 Havariler Kurulu, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin bir yönetim organıdır. On İki Havariler Kurulu üyeleri peygamber, gören ve vahiy bildiren olarak kabul edilen, insanların İsa Mesih'i tanıması için çağrı yapan havarilerden oluşur.

Eylül 1898, Birinci Başkanlık ve 12 Havariler Kurulu[1]

İlk kez 1835 yılında ortaya çıkmıştır. Günümüzde, 12 Havariler Kurulu Başkanı M. Russell Ballard olmakla birlikte, aynı zamanda en uzun süre havari olan kişi, Kilise Başkanının ölümünden sonra kilise başkanı olacaktır.

Kaynakça Değiştir

  1. ^ Gördüğünüz fotoğraf, Eylül 1898'de çekilmiş olup, aslında bir kişiyi eksik göstermektedir. 12 Havariler Kurulunun yalnızca 11 üyesi görülmektedir. (Birinci Başkanlık üyeleriyle birlikte 14 kişi mevcuttur). 4. Başkan Wilford Woodruff ölmüştü ve Lorenzo Snow ise öbür ay 12 Havariler Kurulu başkanlığını devrederek, kilisenin beşinci başkanı olacaktı.