Bir bezginin ruhu ile tartışması

Bir bezginin ruhu ile tartışması (ya da ebir bezginin ba'sı ile tartışması ya da hayat yorgunu) Antik Mısır'a ait yazarı belli olmayan şiirsel bir metindir. Orta Krallık'ta 12. hanedan döneminde yaklaşık milattan önce 1900'lü yıllarda yazıldığı kabul edilir. 

Papirüs Berlin 3024 (Neues Museum, Berlin)

Bezgin olarak tanımlanan metnin ana karakterinin diyalog kurduğu antik Mısır'da Ba olarak da bilinen kendi ruhudur. Ba Mısır mitolojisi'nin önemli karakterlerinden biridir. Eski Krallık döneminde böyle bir ruha yalnızca kralların sahip olabileceğine inanılıyordu. Orta Krallık dönemine ait bu metin ruha sahip olan kral dışında özel bir kişinin ele alındığı ilk metindir.

Ayrıca bakınızDüzenle