Berberizm

Berberizm ve Amaziğçilik, Berberiler arasında siyasi, toplumsal ve kültürel yardımlaşma ve işbirliğini öngören panmilliyetçi bir akımdır. Fas ve Cezayir'deki bazı Berberi oluşumlar ayrı bir federal devlet kurma hedefini güder.

1998'de tasarlanan Berberi bayrağı