Benzaldehit

Benzaldehit, aromatik aldehitlerin en basit üyesi. C6H5CHO formülünde olup, renksiz, uçucu bir likittir. 179 °C'de kaynar, acı badem kokusundadır. Acı bademden ve sentetik olarak benzal klörünün hidrolizi ile elde edilir:

Benzaldehit'in formülü
C6H5CHCl2 + H2O → C6H5CHO + 2HCl

Diğer bir metot da toluenin uygun ortamda oksidasyonundan elde edilir.

Benzaldehit trifenil metan ve akridin boyaları üretiminde bir ara ürün olarak önemli bir materyaldir. Birçok organik bileşiğin sentezinde, parfümeri ve fotoğrafçılık kimyasında kullanılır.