Battal Gazi

(Battal Gazi Destanı sayfasından yönlendirildi)

Battal Gazi veya Seyyid Battal Gazi, 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve hakkında çeşitli inanışlar bırakmış bir liderdir. Malatya Serdarı Hüseyin Gazi'nin oğludur. Annesi Saide Hatun peygamber soyundan gelmiştir. Battal Gazi Malatya'da doğmuştur. Doğduğu ve yaşadığı evin yeri hâlen mevcuttur. Yıkıntı halinde korunmaktadır. Uzun yıllar halka yemek dağıtılan hayrat yeri olarak kullanılmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bahsedilmektedir. Malatya'da doğduğu yere kendi ismi verilmiştir. Annesi Saide Hatun ile eşi Zeynep Hanım'ın ve iki oğlunun ve Torunu Vaiz Baba Türbeleri'de Malatya (Battalgazi) şehrindedir. Amcası Hasan Gazi'nin Türbesi İse Malatya Darende'de bulunmaktadır.

Battal Gazi hakkında bugüne ulaşabilmiş kaynaklar sadece mesnevi tarzı yazılmış, birbirini hem destekleyen hem de çelişen olgular içeren destanlar ve halkın hafızasında kalmış olan bilgilerdir.

Battal Gazi Destanı'nda ve halk hikâyelerinde, Emeviler zamanında Arap ordusuyla birlikte İstanbul'u kuşattığı anlatılmaktadır. Kuşatma hem denizden hem karadan yapılmış; fakat başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Destanda Battal'ın düşmanı, Arap komutanına oyun oynayıp kuşatma başladığında İstanbul'a geçerek imparatorluğunu ilan eden İmparator Leon'dur. Arap tarihinde II. İstanbul kuşatmasının tarihi 717-718 olarak belirtilmektedir. Bizans tarihindeki veriler de bu tarihi doğrular niteliktedir. Ayrıca Bizans tarihinde İmparator III. Leon (h. 717-741) tahta çıkma tarihi 717 olarak belirtilmiştir, bundan dolayı destandaki Leon'un İmparator III. Leon olma olasılığı üzerinde durulmaktadır. Destanda Battal Gazi'nin kuşatma sırasında yirmili yaşlarında olduğu söylendiği için, Battal Gazi'nin doğum yılının 690-695 civarı olmasının olası olduğu düşünülmektedir.

Battal Gazi'nin 740 yılındaki Akroinon Muharebesi'nde (modern Afyon yakınlarında) öldüğü konusunda tarihçiler mutabakata varmışlardır.[kaynak belirtilmeli] 740 yılında Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yakınlarında savaşta aldığı yara sebebiyle ölmüştür. Anadolu'da İslamın yayılmasına büyük katkıları olmuştur.[kime göre?]

Battal Gazi ile ilgili romanlarDüzenle

Türk edebiyatında Battal Gazi Destanı'nı temel alarak yazılan tarihi romanlardır.

Murat Sertoğlu:

  • 1967 - Battal Gazi
  • 1968 - Battal Gazi’nin Oğlu
  • 1973 - Battal Gazi’nin Torunu

Abdullah Ziya Kozanoğlu:

  • 1937 - Battal Gazi Destanı

Cavid Ersen:

  • Battal Gazi

Oğuz Özdeş:

  • 1968 - Battal Gazi'nin Oğlu

İbrahim Ünsal:

  • 2010 - Battal Gazi

Battal Gazi ile ilgili filmlerDüzenle

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle