Bariton

tenor ve bas sesleri arasındaki erkek ses aralığı
Ses türü
Kadın sesleri
Soprano
Mezzo-Soprano
Kontralto

Erkek sesleri

Kontrtenor
Tenor
Bariton
Bas

Bariton (barytone; Fransızca: baryton; Almanca: Bariton; İtalyanca:baritono), bas ve tenor insan sesleri arasında bulunan erkek insan sesi tipidir. Etimolojik olarak Yunanca derin veya ağır sesli anlamına gelen βαρυτονος kelimesinden gelmektedir.

Bariton ses türü için ses açıklığı:

  • Koro müziği: Orta Do altındaki ikinci La ile orta Do üstündeki Fa (veya A2 - F4);
  • Opera müziği: Orta Do altındaki ikinci La ile orta Do üstündeki Sol (veya A2 - G4).
Bariton ses açıklığı - solfej
Bariton ses açıklığı - tuşlu çalgı