Ses türü
Kadın sesleri
Soprano
Mezzo-Soprano
Kontralto

Erkek sesleri

Kontrtenor
Tenor
Bariton
Bas

Ses türü, insan sesinin aralığını belirten kavram. Kadınlarda ve erkeklerde olmak üzere ikiye ayrılır.

Erkeklerde ses türü Değiştir

Kadınlarda ses türü Değiştir