Başkalık, postyapısalcı düşüncede veya söylemde “öteki” terimiyle değişimli olarak kullanılan terimdir.

Örneğin, Michel Foucault’nun düşünce ve eserlerinde “başkaları”, iktidar konumundan dışlanmış ve hakim liberal, hümanist özne görüşünde kurban edilmiş olanlardan meydana gelir. Bu bağlamda, “başkaları” homoseksüeller, kadınlar, akıl hastaları, beyaz olmayanlar ve mahkûmlardır. Postyapısalcılarla postmodernistler bu insanların, gerek bireysel ve gerekse kolektif olarak Batı toplumunun ancak sınırlarında var olduğunu düşünürler.