Bölgesel soy tükenmesi

Bölgesel soy tükenmesi, belirli bir tür ya da taksonun belirli bir coğrafi bölge içince soylarının tükenmesi durumudur.[1] Bölgesel soy tükenmesinden sonra başka bölgelerden alınan aynı tür yeniden o bölgeye yerleştirilebilir.

Korunma değiştir

Bölgesel soy tükenmeleri bir bölgenin ekolojisinde bir değişikliği belirtir.

Belirtilen "bölge" doğal bir alt popülasyon grubunu, siyasi sınırları ya da her ikisini birden kapsayabilir. Örneğin IUCN muturun (Phocoena phocoena) Karadeniz rezervinin yedi ülke sularında bölgesel soy tükenmesi tehdidini değerlendirmiştir.[2] Buna karşın Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) yalnızca Kanada'da bulunan doğal yaşam ile ilgilenir ve ABD'ye geçmiş bile olsa türlerin yalnızca Kanada'da bölgesel olarak soylarının tükenmesi riskini değerlendirir.

Birçok timsah türünün bölgesel olarak soyları tükenmiştir; bunlar arasında özellikle Vietnam, Tayland, Cava ve başka bölgelerde de soyu tükenmiş olan tuzlu su timsahı (Crocodylus porosus) örnek olarak gösterilebilir.

Sıklıkla bir türün alt popülasyonu bir alt tür olabilir. Örneğin yakın geçmişte siyah gergedanın (Diceros bicornis) Kamerun'da soyunun tükenmesi yalnızca Kamerun'daki siyah gergedanın bölgesel soy tükenmesi olarak değerlendirilmemekte aynı zamanda siyah gergedanın Diceros bicornis longipes alt türünün küresel olarak soyunun tükenmesi olarak değerlendirilmektedir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Ladle, Richard; Whittaker, Robert J., (Ed.) (2011). Conservation Biogeography. John Wiley & Sons. s. 61. ISBN 9781444398113. 
  2. ^ Notarbartolo di Sciara, Giuseppe; Birkun, Jr, Alexei (2010). Conserving whales, dolphins and porpoises in the Mediterranean and Black Seas: an ACCOBAMS status report. Monako: ACCOBAMS. s. 71.