Ana menüyü aç

Alt tür

en az bir morfolojik karakter bakımından fark eden ve coğrafi olarak sınırlandırılmış yerel populasyonlar

Alt tür, en az bir morfolojik karakter bakımından fark eden ve coğrafi olarak sınırlandırılmış yerel populasyonlardır.

Alt tür botanikte ssp. veya subsp. şeklinde kısaltılarak gösterilmektedir. Zoolojide herhangi bir ek kullanılmaz.

Örneğin:

  • Botanikte; Pinus nigra ssp.pallasiana ya da Pinus nigra subsp.pallasiana
  • Zoolojide; Passer domesticus domesticus

Bir türün alt türleri arasında üreme engeli olmamakla birlikte deniz, dağ gibi coğrafi engeller sonucu döllenme gerçekleşmemektedir. Yani kendi içlerinde kapalı bir sistem oluştururlar. Sadece kendi içlerinde gen alışverişinde bulunan populasyonlar zamanla türün diğer populasyonlarından farklılaşırlar. Bu durum zamanla üreme engeli oluşturur ve ortaya yep yeni bir tür çıkar.