Azerbaycan-Ermenistan Savaşı (1918-1920)

1918-20 Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki toprak çatışmaları serisi

1918–1920 Azerbaycan–Ermenistan Savaşı, 1917'de Ekim Devrimi yani Bolşevik Devrimi'nden sonra başlamıştır. Çoğu saldırı düzenli ordu biçiminde olmadı. Daha sonra Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Erivan'ı boşaltıp Iğdır Ovası'na çekilmesi ile savaş başlamış oldu (1920).

Azerbaycan-Ermenistan Savaşı (1918–1920)
I. Dünya Savaşı / Rusya İç Savaşı
Tarih1918–1920
Bölge
Sonuç Azerbaycan ve Ermenistan, Sovyetler Birliği tarafından işgal edildi.
Taraflar

Ermenistan DC

Azerbaycan DC
Sadece Bakü Muharebesi: Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Devleti

Nisan 1920'den sonra:
Rusya SFSC
Ankara Hükûmeti
Azerbaycan SSC
Komutanlar ve liderler
Drastamat Kanayan
Andranik Ozanyan
Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı Lionel Dunsterville
Samedbey Mehmandarov
Hosrov bey Sultanov
Anatoliy Gekker
Kâzım Karabekir

Çatışmaların sonucu değiştir

1905'te Bakü'de hem Ermeniler hem de Azeriler bulunuyordu. Şehirde mahalle savaşları yaşandı şehir Azeriler ve Ermeniler olarak ikiye bölündü. Ancak zamanla Ermeniler Bakü'yü boşalttı ve şimdiki Ermenistan sınırlarının içerisine çekildiler. Bakü'de hala çok az sayıda Ermeni yaşamaktadır.[kaynak belirtilmeli]

Ermenistan'ın Sovyetleştirilmesi, Aralık 1920 değiştir

4 Aralık 1920'de Kızıl Ordu Erivan'a girdi. Kızıl Ordu'nun kurduğu gizli polis örgütü Ermenistan Cumhuriyeti'ne son verdi ve Ermenistan Sovyet güdümüne girdi.

Kars Anlaşması, 13 Ekim 1921 değiştir

Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin TBMM devleti ile yaptığı Kars Antlaşması Transkafkasya'da düzeni ve otoriteyi sağlamıştır. Sovyetler Birliği Ermeniler ve Azeriler üzerindeki otoritesini güçlendirmiştir. Bu anlaşma ile Nahcivan özerk bölge oldu. Misak-ı Milli'den de ilk ödün verildi ve Batum bırakıldı.

Bibliyografi değiştir

Ayrıca bakınız değiştir