Ayrışma (jeoloji)

Kalker üzerinde karstik arazide Kimyasal aşınma
Fiziksel ayrışmanın yoğun olduğu çöller

Ayrışma, çözünme veya günlenme, yerkabuğunu oluşturan kayaçların yüzey kısımlarında fiziksel ve kimyasal etkenlerle meydana gelen değişimlerdir. Bu etkenlerin yanında atmosferdeki gazlar, sıcaklık, su, organizmalar da ayrışmada etkilidir.[1]

Ayrışma ile ilgili iki önemli sınıflandırma vardır. Bunlar ; fiziksel ve kimyasal ayrışmadır. İkisi de bazen biyolojik bileşenleri içerir. Mekanik veya fiziksel ayrışma, su, buz, sıcaklık ve basınç gibi atmosferik durumlarla direkt olarak etkileşimle toprak ve kayalarda bozulmaları kapsar. İkinci sınıflandırma, kimyasal ayrışma ise, atmosferik kimyasalların direkt olarak etkisiyle ya da kayalar, topraklar ve minerallerin parçalanmasında biyolojik ayrışma olarak bilinen biyolojik olarak üretilen kimyasalları içerir. Fiziksel ayrışma, çok kuru ve çok soğuk ortamlarda oluşurken, kimyasal reaksiyonlar çok sıcak ve ıslak iklimlerde daha yoğundur. Ancak, her iki ayrışmaaynı anda meydana gelirse, birbirini hızlandırır. Örneğin, fiziksel sürtünme parçacıkların boyutunu azaltır ve bu nedenle yüzeylerini hızlandırır ve böylece onları hızlı kimyasal reaksiyonlara daha duyarlı hale getirir. Çeşitli maddeler, birincil mineralleri (feldispatlar ve mikalar) ikincil minerallere (killer ve karbonatlar) dönüştürmek ve bitki besin elementlerini çözülebilen formlarda serbest bırakmak için uyum halinde hareket ederler. Kaya parçalandıktan sonra kalanlar organik materyaller ile birleşince toprağa dönüşür. Toprağın mineral içeriği ana materyal tarafından belirlenir. Bu nedenle, tek bir kaya türünden türetilen bir toprak, verimlilik için gerekli olan bir veya daha fazla mineral eksikliği gösterebilirken (kristalin, buzul veya alüvyon çökeltilerinde olduğu gibi) kaya türlerinin karışımından çıkan bir toprak genellikle daha verimli toprağa neden olur. Buna ek olarak, Dünya'nın birçok yeryüzü şekilleri ve manzarası, erozyon ve yeniden birikme ile birleşen hava olaylarının sonucudur.

Kimyasal ayrışmaDüzenle

Kimyasal ayrışma[1]: oksidasyon; hidroliz, hidratasyon, karbonasyon gibi yollarla gerçekleşir.

OksidasyonDüzenle

Kayaçların bünyesindeki mirallerin oksijenle tepkimeye girmesiyle oluşur.

HidrolizDüzenle

Kayaların bileşimindeki suyun etkisiyle oluşur.

HidratasyonDüzenle

Kayacın yapısına suyun katılmasıyla oluşur.

KarbonasyonDüzenle

Karbondioksidin kayaçların yapısında değişime neden olmasıdır. Karstik şekillerin oluşumu bu yolla gerçekleşir. Kimyasal ayrışma sonunda kayaçın kimyasal yapısı değişir. Kayaçların yapılarına göre kimyasal ayrışma süreçlerinden birisi daha etkin olur.

Fiziksel ayrışmaDüzenle

Fiziksel[1] ya da mekanik ayrışma, ani sıcaklık değişmeleri ve donma olayı ile gerçekleşir. Kayaçların çatlaklarına giren su donma yoluyla genleşir ve kayacın parçalanmasına neden olur. Günlük sıcaklık farkının fazla olduğu alanlarda (çöller, yüksek dağlık alanlar) fazlaca etkilidir. Gündüz ısınıp genleşen kayaç, gece soğukla büzüşür, süreç sonunda parçalanma başlar. Fiziksel ayrışma sonucunda mineral yapısı ana kayaça benzer küçük parçaçıklar oluşur (örn: çöl kumları).

Ayrışma ardından gelen pek çok olayında sebebidir[2]:

  • Ayrışan döküntüler dış kuvvetlerle taşınır, biriktiği yerde tortul kayaçlar oluşur.
  • Bazı mimarellerin ayrışıp uzaklaşmasıyla daha saf madenler (örnek: alüminyum) oluşur.
  • Kayaçların fiziksel ve kimyasal ayrışması sonucu toprak oluşur.
  • Farklı ayrışma hızı sebebiyle ilginç yerşekilleri oluşur: peribacaları, Yardang.

Ayrışmayı etkileyen faktörler[3]: Litolojik yapı, jeolojik yapı, kimyasal özellikler, yeraltı-yerüstü suları, iklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, zaman.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b c DİRLİK, Prof. Dr. Kadir (2005). "III. AYRIŞMA / GÜNLENME / ÇÖZÜNME" (PDF). Jeomorfoloji. hacettepe.edu.tr. 23 Mart 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2014. 
  2. ^ DİRLİK, Prof. Dr. Kadir. "Ayrışma" (PDF). Ayrışma. hacettepe.edu.tr. 6 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 23 Mart 2014. 
  3. ^ TUĞRUL, Prof.Dr. Atiye. "Ayrışmaya Etki Eden Faktörler" (PDF). jeolojiye Giriş. istanbul.edu.tr. 16 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 23 Mart 2014.