Anti-milliyetçilik

Anti-milliyetçilik, milliyetçi hareketlerin tehlikeli olduğunu ve bunların birçok sakıncasının olduğunu ileri süren milliyetçilik karşıtı fikirleri belirtir. Bazı anti-milliyetçiler, hümanitaristler veya hümanistler dünya toplumu idealini savunabilir ve kendilerini dünya vatandaşı olarak tanımlayabilir. Anti-milliyetçiler insanların aidiyet duygusuna ihtiyaç duymadan daima barış içinde yaşamalarını arzular. Anti-milliyetçiler ülkelere, ulus devletlere, ulusal sınırlara, kültürel korumaya ya da kimlik politikalarına karşı çıkabilir.

Ayrıca bakınızDüzenle